Gezond sporten

ETHISCH VERANTWOORD EN GEZOND SPORTEN

In de beleidsperiode 2013 - 2016 zijn wij samen met de VJF ingestapt in de facultatieve opdracht 'Gezond Sporten' en zal er intensief gewerkt worden rond verschillende thema's. Zowel op als naast de mat is een gezonde levensstijl van groot belang Je lichaam is je beste materiaal, draag er zorg voor!

 

Decreet Gezond en Ethisch Sporten

Het Vlaamse sportbeleid zet volop in op een actieve ‘gezond sporten’-attitude bij de Vlamingen en promoot ethiek in de sport. Gezond en ethisch sporten zijn zeer verwante thematieken. Het gaat telkens om sporten op een verantwoorde en verantwoordelijke manier, waar zorg wordt besteed aan iemands fysieke en psychische integriteit, maar ook aan maatschappelijke verantwoordelijkheid en sociaal welzijn. De sport en de sporter staan daarbij centraal. Gezond en ethisch sporten moeten dan ook geïntegreerd deel uitmaken van alle initiatieven tot sportbeoefening, de organisatie van de sport en het sportbeleid.

 

Klik hier om naar de website van Gezond sporten te gaan van de Vlaamse overheid: https://cjsm.be/gezondsporten